Намаляват ли се кредитите при неуспешен събмит?


Кредитите налични в акаунта се намаляват само и единствено при успешен събмит. Тоест едва когато бъде успешно добавен в дадената социална мрежа се намаляват кредитите.

Един събмит може да бъде ресъбмитват множество пъти, но кредит се взима единствено, ако събмита е успешен.

При неуспешен събмит броя на кредитите не се намалява.

Например: Имате 50 кредита. Стартирате събмит на ваш линк в 10 социални мрежи. Вие ще продължавате да имате 50 кредита до момента в който не бъде извършен успешен събмит в някоя социална мрежа. След като бъде извършен успешен събмит кредитите ви се намаляват с един и така за всеки следващ успешен. След приключване, ако имате 8 успешни и два неуспешни, то ще имате 42 кредита в акаунта си.


Вижте още:

1. Има ли проблем за социалните мрежи автоматичния събмит
2. Text spin settings
3. Кога ще излезе услагата за en submit
4. От какви IPта се извършват събмитите
5. Има ли рестрикции за адулт и подобни сайтове

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.1192s | wxh