Намаляват ли се кредитите при неуспешен събмит?


Кредитите налични в акаунта се намаляват само и единствено при успешен събмит. Тоест едва когато бъде успешно добавен в дадената социална мрежа се намаляват кредитите.

Един събмит може да бъде ресъбмитват множество пъти, но кредит се взима единствено, ако събмита е успешен.

При неуспешен събмит броя на кредитите не се намалява.

Например: Имате 50 кредита. Стартирате събмит на ваш линк в 10 социални мрежи. Вие ще продължавате да имате 50 кредита до момента в който не бъде извършен успешен събмит в някоя социална мрежа. След като бъде извършен успешен събмит кредитите ви се намаляват с един и така за всеки следващ успешен. След приключване, ако имате 8 успешни и два неуспешни, то ще имате 42 кредита в акаунта си.


Вижте още:

1. Какво е необходимо за да използвам услугата?
2. Има ли рестрикции за адулт и подобни сайтове
3. Може ли да бъдат добавени и други социални мрежи?
4. Мога ли да поръчам нови акаунти само за моите линкове
5. Text spin settings

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.0498s | wxh