Спинване на текст


Текст се спинва с цел съдържанието да се различава. За целта се използват къдрави скоби {}, с които се огражда текста, който се спинва, а вътре в тях, синонимите се разделят с изправена чертичка |. Когато пуснете текста по този начин, имайте предвид, че ще бъде показана само думата или фразата от чертичка до чертичка на случаен принцип, затова тя трябва да звучи логично, поставена в контекста на цялото изречение.

Например:
 {Публикувай|Събмитни} съдържанието от {твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> това ще се публикува по някой от следните начини:

Публикувай съдържанието от твоя сайт в интернет.
Публикувай съдържанието от уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието от уебсайтовете си в интернет.

Ако напишеш
{Публикувай|Събмитни съдържанието} {от твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> съответно ще се публикува:

Публикувай от твоя сайт в интернет.
Публикувай уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието уебсайтовете си в интернет.


Вижте още:

1. Може ли да бъдат добавени и други социални мрежи?
2. В кои сайтове се добавя?
3. Колко време след излизането на материала в RSS канала той ще бъде добавен по bookmark сайтовете?
4. Намаляват ли се кредитите при неуспешен събмит?
5. Колко различни акаунти се използват

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.0560s | wxh