Спинване на текст


Текст се спинва с цел съдържанието да се различава. За целта се използват къдрави скоби {}, с които се огражда текста, който се спинва, а вътре в тях, синонимите се разделят с изправена чертичка |. Когато пуснете текста по този начин, имайте предвид, че ще бъде показана само думата или фразата от чертичка до чертичка на случаен принцип, затова тя трябва да звучи логично, поставена в контекста на цялото изречение.

Например:
 {Публикувай|Събмитни} съдържанието от {твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> това ще се публикува по някой от следните начини:

Публикувай съдържанието от твоя сайт в интернет.
Публикувай съдържанието от уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието от уебсайтовете си в интернет.

Ако напишеш
{Публикувай|Събмитни съдържанието} {от твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> съответно ще се публикува:

Публикувай от твоя сайт в интернет.
Публикувай уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието уебсайтовете си в интернет.


Вижте още:

1. Text spin settings
2. От какви IPта се извършват събмитите
3. Има ли рестрикции за адулт и подобни сайтове
4. Колко различни акаунти се използват
5. Кога ще излезе услагата за en submit

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.1295s | wxh