Спинване на текст


Текст се спинва с цел съдържанието да се различава. За целта се използват къдрави скоби {}, с които се огражда текста, който се спинва, а вътре в тях, синонимите се разделят с изправена чертичка |. Когато пуснете текста по този начин, имайте предвид, че ще бъде показана само думата или фразата от чертичка до чертичка на случаен принцип, затова тя трябва да звучи логично, поставена в контекста на цялото изречение.

Например:
 {Публикувай|Събмитни} съдържанието от {твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> това ще се публикува по някой от следните начини:

Публикувай съдържанието от твоя сайт в интернет.
Публикувай съдържанието от уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието от уебсайтовете си в интернет.

Ако напишеш
{Публикувай|Събмитни съдържанието} {от твоя сайт|уебсайтовете си} в интернет. --> съответно ще се публикува:

Публикувай от твоя сайт в интернет.
Публикувай уебсайтовете си в интернет.
Събмитни съдържанието от твоя сайт в интернет.
Събмитни съдържанието уебсайтовете си в интернет.


Вижте още:

1. Какво е необходимо за да използвам услугата?
2. Има ли проблем за социалните мрежи автоматичния събмит
3. Мога ли да поръчам нови акаунти само за моите линкове
4. Има ли рестрикции за адулт и подобни сайтове
5. От какви IPта се извършват събмитите

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.0509s | wxh